Een moment geduld aub...
Pinup Feminine Pinup Feminine
Home   /   Warning magnet 

Waarschuwingen magneten - Warning Magnetes

inslikken

Kinderen kunnen kleine magneten inslikken. Indien meerdere magneten worden ingeslikt, kunnen deze in het lichaam blijven vastzitten en levensgevaarlijke complicaties veroorzaken. Magneten zijn geen speelgoed! Hou daarom bij kinderen onder de 8 jaar altijd toezicht.

 

 

Elektrische geleidbaarheid

Magneten zijn van metaal en geleiden elektrische stroom. Kinderen kunnen proberen magneten in een stopcontact te steken en hierbij een stroomstoot krijgen. Magneten zijn geen speelgoed! Zorg ervoor dat de magneten niet in de handen van kinderen terechtkomen.

 

Pacemakers

Magneten kunnen de werking van pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren beïnvloeden. Een pacemaker kan in de teststand worden geschakeld en een gevoel van onwelzijn veroorzaken. Een defibrillator werkt eventueel niet meer. Houd als drager van dit soort apparaten voldoende afstand van magneten. Waarschuw dragers van zulke apparaten dat ze niet in de buurt van magneten mogen komen.

 

Magnetisch veld

Magneten wekken een magneetveld op. Ze kunnen onder andere televisies en laptops, harde schijven van computers, creditcards en EC-pasjes, digitale opslagmedia, mechanische horloges, hoortoestellen en luidsprekers beschadigen.

 

Nikkelallergie

De meeste van onze magneten bevatten nikkel, ook diegene zonder nikkel-coating. Bepaalde mensen reageren allergisch op contact met nikkel. Bij voortdurend contact met voorwerpen, die nikkel bevatten, kunnen zich nikkelallergieën ontwikkelen. Vermijdt u langdurig huidcontact met magneten. Vermijd het gebruik van magneten als u al een nikkelallergie heeft.

 

Ontvlambaarheid

Bij het mechanisch bewerken van magneten kan het boorstof gemakkelijk ontvlammen. Zie daarom af van het bewerken van magneten.

 

EN

 

Swallowing

Children could swallow small magnets. If several magnets are swallowed, they could get stuck in the intestine and cause perilous complications. Magnets are not toys! Make sure that children don't play with magnets. Always supervise children under the age of 8.

 

Electrical conductivity

Magnets are made of metal and conduct electricity. Children might try to put magnets into a power outlet and thereby suffer from an electric shock. Magnets are not toys! Make sure that children don't play with magnets.

 

Pacemaker

Magnets could affect the functioning of pacemakers and implanted heart defibrillators. A pacemaker could switch into test mode and cause illness. A heart defibrillator may stop working. If you wear these devices keep sufficient distance to magnets. Warn others who wear these devices from getting too close to magnets.

 

Magnetic field

Magnets produce a far-reaching, strong magnetic field. They could damage TVs and laptops, computer hard drives, credit and ATM cards, data storage media, mechanical watches, hearing aids and speakers.

 

Combustibility

When machining magnets, the drilling dust could easily ignite. Stay away from machining magnets or use appropriate tools and sufficient cooling water.

 

Nickel allergy

Many of our magnets contain nickel, also those without nickel coating. Some people have an allergic reaction when they come into contact with nickel. Nickel allergies could develop from perpetual contact with nickel-plated objects. Avoid perpetual skin contact with magnets. Avoid contact with magnets if you already have a nickel allergy.