Een moment geduld aub...
Pinup Feminine Pinup Feminine
Home   /   Privacy & Cookie policy 

Privacy & Cookie policy

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.pinupfeminine.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het bestel- of contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Pinup Feminine in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. PInup Feminine gebruikt je persoonsgegevens voor:

 

het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; 

• het bepalen van strategie en beleid;

• het verzenden van de nieuwsbrief. 

 

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

naam, e-mailadres, adres, geboortedatum en eventueel sekse en telefoonnummer.

 

Technische browserinformatie, cookie ID, klik- en surfgedrag binnen deze website, social media account.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij je hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

Gegevensbeveiliging

Pinup Feminine maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens en dat de toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de website correct te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van je device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Pinup Feminine of die van een derde partij.

 

Op onze website worden cookies gebruikt om:

functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

 

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 

- Het onthouden van uw voorkeur van de cookie instellingen (bewaartermijn is 30 dagen).

 

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: producten en services, benchmarking, technische ondersteuning en accountspecialisten. Google Analytics bewaart de gegevens 18 maanden.

 

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies: Verificatie, veiligheid, advertenties, functies & services en prestaties.

 

In- en uitschakelen van cookies

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk je browser hulppagina voor exacte instructies). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die je bezoekt.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van je site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten nu een paar links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wettelijke rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via service@pinupfeminine.

 

Daarbij heb je de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;


Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Intrekken van toestemming;

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; overdraagbaarheid van gegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.